در ملل عقب مانده مردمانی که با مشت های گره کرده انقلاب می کنند ، روزی خواهد رسید که با مشت های باز کرده گدایی می کنند. Winston Churchill

 

وینستون چرچیل: انقلاب و فقر...

در ملل عقب مانده مردمانی که با مشت های گره کرده انقلاب می کنند ، روزی خواهد رسید که با مشت های باز کرده گدایی می کنند. Winston Churchill

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0