خدا مرا از بهشت راند از زمین ترساند شما مرا از زمین راندید از خدا ترساندید من اینک در کنار شیطان آرام گرفته ام که نه مرا از خویش میراند و نه از هیچ میترساند                        احمد شاملو

خدا مرا از بهشت راند

 از زمین ترساند

 شما مرا از زمین راندید

 از خدا ترساندید

 من اینک در کنار شیطان آرام گرفته ام

 که نه مرا از خویش میراند

 و نه از هیچ میترساند . احمد شاملو

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0