دو درصد از مردم می‌اندیشند، سه درصد به اشتباه فکر می‌کنند که می‌اندیشند و نود و پنج درصد حاضرند بمیرند، اما فکر نکنند.  George Bernard Shaw

جرج برنارد شاو

دو درصد از مردم می‌اندیشند، سه درصد به اشتباه فکر می‌کنند که می‌اندیشند و نود و پنج درصد حاضرند بمیرند، اما فکر نکنند.  George Bernard Shaw

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0