مردم حقیقت را نمی‌پذیرند، چون نمی‌خواهند به تخیلات‌شان آسیبی وارد شود. Friedrich Nietzsche

فردریش نیچه 

مردم حقیقت را نمی‌پذیرند، چون نمی‌خواهند به تخیلات‌شان آسیبی وارد شود. Friedrich Nietzsche

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0