ثروتمندان اول پس انداز می کنند و بعد خرج می کنند.                   فقرا اول خرج می کنند و بعد به فکر پس انداز می افتند!

چگونه ثروتمند شویم

ثروتمندان اول پس انداز می کنند ولی فقرا اول خرج می کنند و بعد به فکر پس انداز می افتند. 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0