من تازگی‌ها متوجه شده‌ام حتی افرادی که معتقد هستند سرنوشت همه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست موقع رد شدن از خیابان، دو طرف خیابان را نگاه می‌کنند!                                                               Stephen Hawking

استیون هاوکینگ: آیا سرنوشت انسان از قبل تعیین شده؟    

من تازگی‌ها متوجه شده‌ام حتی افرادی که معتقد هستند سرنوشت همه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست موقع رد شدن از خیابان، دو طرف خیابان را نگاه می‌کنند!  Stephen Hawking

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0