انسان های بی هدف ، محکومند که تمام عمر برای انسان های هدفمند کار کنند...

چگونه ثروتمند شویم؟

       انسان های بی هدف ، محکومند که تمام عمر برای انسان های هدفمند کار کنند...   

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0