این متن رو برای انسان هایی می‌نویسم که میگن: پول کثیفه، مثل چرک دست می‌مونه و غیره.           در حال حاضر کسی نمیتونه گاو و گوسفند و مرغ توی آپارتمانش پرورش بده در نتیجه نعمعتهای خداوند به وسیله پول به دست ما میرسه. اگر بگویید پول کثیفه ، مستقیم گفته اید: که نعمت های خداوند کثیف هستند.  سیاست برنامه های تلویزیونی در ایران به مردم یاد میدهد که فقیر بودن خوب است و ثروتمندان انسان های مغرور، دزد و کلاهبردار میباشند. به همین دلیل ، اکثر مردم وقتی یک انسان پولدار رو میبیند، به خود می گویند معلوم نیست این بابا سر چند نفر رو کلاه گذاشته است و غیره!  وقتی احساس شما نسبت به ثروتمندان بد باشد هیچ گاه ثروتمند نخواهید شد.  اگر میخواهید به فقرا کمک کنید، اول از همه خودتان نباید فقیر باشید.

پول کثیف نیست؟           

   این متن رو برای انسان هایی می‌نویسم که میگن: پول کثیفه، مثل چرک دست می‌مونه و غیره.        

  در حال حاضر کسی نمیتونه گاو و گوسفند و مرغ توی آپارتمانش پرورش بده در نتیجه نعمعتهای خداوند به وسیله پول به دست ما میرسه. اگر بگویید پول کثیفه ، مستقیم گفته اید: که نعمت های خداوند کثیف هستند.  سیاست برنامه های تلویزیونی در ایران به مردم یاد میدهد که فقیر بودن خوب است و ثروتمندان انسان های مغرور، دزد و کلاهبردار میباشند. به همین دلیل ، اکثر مردم وقتی یک انسان پولدار رو میبیند، به خود می گویند معلوم نیست این بابا سر چند نفر رو کلاه گذاشته است و غیره!  وقتی احساس شما نسبت به ثروتمندان بد باشد هیچ گاه ثروتمند نخواهید شد.

   اگر میخواهید به فقرا کمک کنید، اول از همه خودتان نباید فقیر باشید.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0