به نظر شما ترس چیز خوبی است؟  خیلی ها در این باورند که ترس باعث می شود انسانها از خطرات در امان بمانند.      خود را بالای یک ساختمان بلند تصور کنید که می خواهید به پایین ساختمان بپرید. چه چیزی شما را از پریدن منصرف می کند؟      حالا کاملا ترس را کنار بگذارید، آیا به پایین ساختمان می پریدید؟ مصلما: نه. وقتی ترس را کنار بگذارید، عقل شما دست به کار می شود و به شما می گوید : این کار خطرناکی است. بنابراین این عقل است که شما را در امان نگاه می دارد و نه ترس.      ترس باعث می شود شما موقعیت های خوب در زندگیتان را از دست بدهید.       وقتی سر دو راهی قرار میگرید از خود بپرسید : اگر نمی ترسیدم چه کار می کردم؟ جواب هرچه شد آن را انجام دهید...

فردریش نیچه:از چه کسی باید ترسید؟

شیطان چیست؟

   به نظر شما ترس چیز خوبی است؟

  خیلی ها در این باورند که ترس باعث می شود انسانها از خطرات در امان بمانند.           

  خود را بالای یک ساختمان بلند تصور کنید که می خواهید به پایین ساختمان بپرید. چه چیزی شما را از پریدن منصرف می کند؟          

   حالا کاملا ترس را کنار بگذارید، آیا به پایین ساختمان می پریدید؟ مصلما: نه. وقتی ترس را کنار بگذارید، عقل شما دست به کار می شود و به شما می گوید : این کار خطرناکی است. بنابراین این عقل است که شما را در امان نگاه می دارد و نه ترس.        

  ترس باعث می شود شما موقعیت های خوب در زندگیتان را از دست بدهید.            

  وقتی سر دو راهی قرار میگرید از خود بپرسید : اگر نمی ترسیدم چه کار می کردم؟ جواب هرچه شد آن را انجام دهید...

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0