محققان موفق به ساخت دست و پای مصنوعی دارای حس لامسه شدند.     تصور کنید 2 تا دست، پا، چشم ،گوش، کلیه، معده، کبد و حتی قلب هم ندارید. تمامی این اجزاء ها به صورت مصنوعی (رباتیک) تولید شده و پزشکان می توانند آن ها را به بدن شما پیوند بزنند. در آینده مغز مصنوعی هم تولید خواهد شد.      هر روز علم با پیشرفت خود می گوید که ما با رباط ها فرق چندانی نداریم.    آیا باز شما می گویید در بدن ما موجودی به اسم روح زندگی می کند!؟

 

   محققان موفق به ساخت دست و پای مصنوعی دارای حس لامسه شدند.

    تصور کنید 2 تا دست، پا، چشم ،گوش، کلیه، معده، کبد و حتی قلب هم ندارید. تمامی این اجزاء ها به صورت مصنوعی (رباتیک) تولید شده و پزشکان می توانند آن ها را به بدن شما پیوند بزنند. در آینده مغز مصنوعی هم تولید خواهد شد. 

    هر روز علم با پیشرفت خود می گوید که ما با ربات ها فرق چندانی نداریم.

   آیا باز شما می گویید در بدن ما موجودی به اسم روح زندگی می کند!؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0