تعلیق زندگی: توقف حیات انسان و زنده کردن دوباره آن 	تعلیق زندگی به معنای توقف حیات انسان  و سپس زنده کردن دوباره آن می باشد.  یعنی انسان را برای درمان،  مانند یک  ماشین خاموش میکنند و بعد از درمان دوباره روشنش می کنند. در این روش ابتدا خون بیمار را از رگ‌هایش خارج می‌کنند. بعد مقدار زیادی مایع سرد (سالین) را از راه آئورت وارد رگ‌های فرد مصدوم می‌کنند. این کار دمای بدن را بعد از حدود پانزده دقیقه تا ده درجه سانتی‌گراد پایین می‌آورد. در آن حالت بیمار از نظر بالینی مرده است. جراحان بدن را چند ساعت در این حال نگه می‌دارند و امیدوارند که این چند ساعت برای انجام اعمال جراحی و اقدامات درمانی، کافی باشد. پس از آنکه جراحان اقدامات درمانی را انجام دادند با استفاده از دستگاه بای‌پاس قلب و ریه خون را دوباره به بدن بیمار برمی‌گردانند.  	 از چی بگیم؟: استفاده از این روش اثبات می کند که در بدن انسان چیزی به اسم روح وجود ندارد. نظر شما چیست؟

منبع: http://www.bbc.co.uk/persian/science/2014/05/140526_me_life_suspention_trial_gonshot.shtml

 

تعلیق زندگی: توقف حیات انسان و زنده کردن دوباره آن

تعلیق زندگی به معنای توقف حیات انسان  و سپس زنده کردن دوباره آن می باشد.  یعنی انسان را برای درمان،  مانند یک  ماشین خاموش میکنند و بعد از درمان دوباره روشنش می کنند. در این روش ابتدا خون بیمار را از رگ‌هایش خارج می‌کنند. بعد مقدار زیادی مایع سرد (سالین) را از راه آئورت وارد رگ‌های فرد مصدوم می‌کنند. این کار دمای بدن را بعد از حدود پانزده دقیقه تا ده درجه سانتی‌گراد پایین می‌آورد. در آن حالت بیمار از نظر بالینی مرده است. جراحان بدن را چند ساعت در این حال نگه می‌دارند و امیدوارند که این چند ساعت برای انجام اعمال جراحی و اقدامات درمانی، کافی باشد. پس از آنکه جراحان اقدامات درمانی را انجام دادند با استفاده از دستگاه بای‌پاس قلب و ریه خون را دوباره به بدن بیمار برمی‌گردانند. 

 

از چی بگیم؟: استفاده از این روش اثبات می کند که در بدن انسان چیزی به اسم روح وجود ندارد. نظر شما چیست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0