با اکتشافات جدید، تنها یک بی سواد میگوید: فرگشت وجود ندارد.    شواهد جدید نشان می دهد انسان های امروزی هم در حال تکامل(فرگشت) هستند: - جهش ژنیتیکی که از بسیاری از بیماری های قلبی جولوگیری می کند. - جهش ژنیتیکی که باعث افزایش تراکم استخان ها، یعنی قدرت بیشتر آن ها شده. - جهشی که بدن را مقاوم در برابر مالاریا می کند. - جهش ژنیتیکی ای که برای بدست آوردن بینایی چهار رنگ می باشد. - انسان هایی که در آفریقا به صورت جهش ژنیتیکی در برابر بیماری ایدز مقاوم شده اند. 	آیا شما هنوز مخالف فرگشت هستید؟ و اگر اینطور است دلایل شما چیست؟

  با اکتشافات جدید، تنها یک بی سواد میگوید: فرگشت وجود ندارد.

   شواهد جدید نشان می دهد انسان های امروزی هم در حال تکامل(فرگشت)هستند:

- جهش ژنیتیکی که از بسیاری از بیماری های قلبی جولوگری می کند.

- جهش ژنیتیکی که باعث افزایش تراکم یعنی قدرت بیشتر استخان ها شده.

- جهشی که بدن را مقاوم در برابر مالاریا می کند.

- جهشی ژنیتیکی برای بدست آوردن بینایی چهار رنگ است.

- انسان هایی که در آفریقا به صورت جهش ژنیتیکی در برابر بیماری ایدز مقاوم شده اند.

آیا شما هنوز مخالف فرگشت هستید؟ و اگر اینطور است دلایل شما چیست؟

منبع  www.zoomit.ir/articles/etc/25450-evolution-is-still-happening-beneficial-mutations-in-humans

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0