خدا کیست ؟ خدا چیست؟ 	کسی است که انسان های کافر را خلق می کند و به انسانهای مذهبی می گوید: بروید و گردن آن ها را بزنید و انگشتانشان را قلم کنید... گویی از این نمایش لذت می برد!؟ 	 تا جایی که در قرآن و مابقی کتاب های دینی می خوانیم خدا به غیر نازل کردن عذاب برای کشتن کافران و کشتن بچه های بی گناه و حیوانات بی گناه کار دیگه ای بر روی زمین انجام نداده است. به نظر شما این خدا چه خدایی هست؟ و چرا باید همچین خدایی را پرستش کرد؟ فرق خدا با شیطان در چیست؟  	اگر شیطان جای خدا بود، همین کارها را نمی کرد؟

 خدا کیست ؟ خدا چیست؟

کسی است که انسان های کافر را خلق می کند و به انسانهای مذهبی می گوید: بروید و گردن آن ها را بزنید و انگشتانشان را قلم کنید... گویی از این نمایش لذت می برد!؟

تا جایی که در قرآن و مابقی کتاب های دینی می خوانیم خدا به غیر نازل کردن عذاب برای کشتن کافران و کشتن بچه های بی گناه و حیوانات بی گناه کار دیگه ای بر روی زمین انجام نداده است. به نظر شما این خدا چه خدایی هست؟ و چرا باید همچین خدایی را پرستش کرد؟ فرق خدا با شیطان در چیست؟ 

اگر شیطان جای خدا بود، همین کارها را نمی کرد؟ 

سوره هود آیه 89: و اى قوم من، مبادا ستیز شما با من سبب شود که مانند آن عذابى که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما نیز برسد، و قوم لوط از شما دور نیست.

سوره انفال 12 : ... به زودی در دل کافران وحشت می‌افکنم، پس بالای گردن‌ها [:سرها]ی‌شان را بزنید و همه‌ی انگشتانشان را قلم کنید.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0