استیون هاوکینگ میپرسد: جهان از چه آفریده شده است؟ شما می گوئید: خدا. استیون: خدا از چه خلق شده است؟ شما می گوئید: از هیچی. استیون: خوبه حالا دوباره فکر کن و به من بگو جهان از چه خلق شده؟    	دوستان لطفا جواب استیون را بدهید.           			 		   Stephen Hawking

 

استیون هاوکینگ میپرسد: جهان از چه آفریده شده است؟

شما می گوئید: خدا.

استیون: خدا از چه خلق شده است؟

شما می گوئید: از هیچی.

استیون: خوبه حالا دوباره فکر کن و به من بگو جهان از چه خلق شده؟       

دوستان لطفا جواب استیون را بدهید.                          Stephen Hawking

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0