سال جدید را به همه نوروز دوستان و ایرانیان ، تبریک می گیم و آرزوی سالی پر از آزادی بیان، آزادی اندیشه و دوری از تعصب را  داریم. ..  چه بخواهیم و چه نخواهیم سال دیگری هم  فرا می رسد اما  از خود بپرسیم که سال دیگر، کجا می خواهیم باشیم...؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0