آمار اعدام در ایران

آیا با اعدام موافقید؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0