در تهران از 'ضریح نمادین امام حسین و حضرت عباس' پرده‌برداری شد. 	ازچی بگیم: از امروز شاهد رشد این نمادین در کنار رشد امام زاده ها در ایران هستیم...  	 لطفا به ما بگوئید که فرق این کار با بت پرستی در چیست؟

   

   بت پرستی

  در تهران از 'ضریح نمادین امام حسین و حضرت عباس' پرده‌برداری شد.

ازچی بگیم: از امروز شاهد رشد این نمادین در کنار رشد امام زاده ها در ایران هستیم... 

لطفا به ما بگوئید که فرق این کار با بت پرستی در چیست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0