رتبه های اول ایران در جهان  مقام اول مصرف تریاک در دنیا. مقام اول آمار اعدام در جهان. مقام اول مصرف لوازم آرایشی دنیا. مقام اول مصرف سوخت در دنیا. مقام اول مراجعه مردم به دادگاه. اولین و بزرگترین هدر دهنده برق در دنیا. بزرگترین مصرف کننده دارو در جهان. مقام اول آسیب به محیط زیست. مقام اول سوانح هوایی. مقام دوم تلفات با اتومبيل. جزء مقامهای اول در دور ریختن نان وضایع کردن جزء 5 کشور اول دنیا از لحاظ تورم و گرانی.   مقام اول هوای آلوده دنیا و مقام اول آلودگی صوتی دنیا.

 

رتبه های اول ایران در جهان

 مقام اول مصرف تریاک در دنیا.

مقام اول آمار اعدام در جهان.

مقام اول مصرف لوازم آرایشی دنیا.

مقام اول مصرف سوخت در دنیا.

مقام اول مراجعه مردم به دادگاه.

اولین و بزرگترین هدر دهنده برق در دنیا.

بزرگترین مصرف کننده دارو در جهان.

مقام اول آسیب به محیط زیست.

مقام اول سوانح هوایی.

مقام دوم تلفات با اتومبيل.

جزء مقامهای اول در دور ریختن نان وضایع کردن

جزء 5 کشور اول دنیا از لحاظ تورم و گرانی.  

 

مقام اول هوای آلوده دنیا و مقام اول آلودگی صوتی دنیا.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0