امام جمعه اصفهان: ما که نمی‌توانیم بین دختر وپسر در معدن پرده بکشیم! 	به گزارش خبرنگار مهر یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان گفت: متاسفانه وزارت علوم هیچ نظارتی روی درس‌ها ندارد. ما مسلمانیم، خانمی که برای مهندسی معدن ثبت‌نام می‌کند، این رشته را برای خانم‌ها نباید داشته باشیم. مگر ما معدن در شهر داریم؟ معدن در کجاست؟ در بیابان است. کمی فکر کنیم، ما معدن دختر و پسر جداگانه باید درست کنیم یا یک معدن که با هم باشند؟ جدا جدا که نمی‌شود معدن داشته باشیم. ما که نمی‌توانیم معدن ویژه دختران داشته باشیم یا در معدن پرده بکشیم بین دختر و پسر. از چی بگیم؟: خدای ما را از دست این آدم ها نجات بده...

 

امام جمعه اصفهان: ما که نمی‌توانیم بین دختر وپسر در معدن پرده بکشیم!

به گزارش خبرنگار مهر یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان گفت: متاسفانه وزارت علوم هیچ نظارتی روی درس‌ها ندارد. ما مسلمانیم، خانمی که برای مهندسی معدن ثبت‌نام می‌کند، این رشته را برای خانم‌ها نباید داشته باشیم. مگر ما معدن در شهر داریم؟ معدن در کجاست؟ در بیابان است. کمی فکر کنیم، ما معدن دختر و پسر جداگانه باید درست کنیم یا یک معدن که با هم باشند؟ جدا جدا که نمی‌شود معدن داشته باشیم. ما که نمی‌توانیم معدن ویژه دختران داشته باشیم یا در معدن پرده بکشیم بین دختر و پسر.

 

از چی بگیم؟: خدای ما را از دست این آدم ها نجات بده...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0