امام زمان ناراحت می شود...          حداد عادل : مردم از مغازه هایی که در سر در خود از واژه های زبان بیگانه استفاده کرده اند خرید نکنند، امام زمان ناراحت می شود !!!        از چی بگیم؟ : شما یه چیزی بگید...

امام زمان ناراحت می شود...

 حداد عادل : مردم از مغازه هایی که در سر در خود از واژه های زبان بیگانه استفاده کرده اند خرید نکنند، امام زمان ناراحت می شود !!!  از چی بگیم؟ : شما یه چیزی بگید...  

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0