چرا خواندن نماز آیات در هنگام خورشید گرفتگی برای مسلمانان واجب است؟         خواندن نماز آیات در هنگام وقوع بلایای طبیعی که باعث ترس انسان ها میشود، واجب است. مثل زلزله،  طوفان  و ... .   در گذشته انسان ها دلیل خورشید گرفتگی و یا ماه گرفتگی را نمی دانستند و از آن وحشت داشتند، به همین دلیل خواندن نماز آیات در هنگام خورشید گرفتگی واجب شده است. چرا پیامبران خدا، موسی، عیسی ، محمد ، دلیل خورشید گرفتگی و یا ماه گرفتگی را نمی دانستند!؟ و چرا هنوز هم خواندن نماز آیات در هنگام خورشید گرفتگی،  برای مسلمانان واجب است؟ آیا در حال حاضر کسی از خورشید گرفتگی و یا ماه گرفتگی وحشت دارد؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0