چرا در قرآن اجازه کتک زدن زنان داده شده است؟ سوره نساء آیه 34      مردان سرپرست زنانند به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مى‏كنند پس زنان درستكار فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [براى آنان] حفظ كرده اسرار [شوهران خود] را حفظ مى‏كنند و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم داريد [نخست] پندشان دهيد و [بعد] در خوابگاه‏ها از ايشان دورى كنيد و [اگر تاثير نكرد] آنان را با زدن تنبیه كنيد پس اگر شما را اطاعت كردند [ديگر] بر آنها هيچ راهى [براى سرزنش] مجوييد كه خدا والاى بزرگ است (34)

 

چرا در قرآن اجازه کتک زدن زنان داده شده است؟ سوره نساء آیه 34    

  مردان سرپرست زنانند به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مى‏كنند پس زنان درستكار فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [براى آنان] حفظ كرده اسرار [شوهران خود] را حفظ مى‏كنند و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم داريد [نخست] پندشان دهيد و [بعد] در خوابگاه‏ها از ايشان دورى كنيد و آنان را با زدن تنبیه كنيد پس اگر شما را اطاعت كردند [ديگر] بر آنها هيچ راهى [براى سرزنش] مجوييد كه خدا والاى بزرگ است.

آیه ۴۴ سوره ص: به ایوب گفتیم: بسته ای از شاخۀ نازک خرما را برگیر و با آن همسرت را بزن.

احكام القرآن، ج 1، ص 400: پيامبر (ص) فرمود: من از مردى كه كنيز خود را در موقع غضب می‏زند خوش ندارم و زنانتان را بزنيد ولى بهترين شما هرگز زنش را نمی‏زند.

اجازه تجاوز به زنان در اسلام

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0