سوره انفال 12 : ... به زودی در دل کافران وحشت می‌افکنم، پس بالای گردن‌ها [:سرها]ی‌شان را بزنید و همه‌ی انگشتانشان را قلم کنید. مائده 33 : سزای کسانی که با  خدا و با پیامبرش می‌جنگند و در زمین به افساد می‌کوشند، جز این نیست که پیاپی کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست‌ها و پاهایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود .... توبه 29 : با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خدا و فرستاده‌اش حرام کرده حرام نمی‌دارند ...، کشتار کنید... توبه 5 : پس چون ماه‌هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا يافتيد بكُشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان بنشينيد... بقره 244 : و در راه خدا کشتار کنید و بدانید که خدا همواره بس شنوایی بسیار داناست توبه 123 : هان ای کسانی که ایمان آوردید با کسانی از کافران – که مجاوران شمایند – کشتار کنید. و (آنان) باید در شما خشونت و صلابت بیابند... انفال 39 : و با آنان کشتار کنید تا فتنه‌ای (بر جای) نماند و دین یکسره از آنِ خدا باشد....  نسا 91 : ... هر کجا با پی‌جویی آنان را یافتید، دستگیرشان کرده و بکشیدشان  خدای من خیلی مهربان تر و بخشنده تر از این حرف هاست ... خدای شما چگونه است؟

 

آیه های کشتن کافران در قرآن

سوره انفال 12 : ... به زودی در دل کافران وحشت می‌افکنم، پس بالای گردن‌ها [:سرها]ی‌شان را بزنید و همه‌ی انگشتانشان را قلم کنید.

مائده 33 : سزای کسانی که با  خدا و با پیامبرش می‌جنگند و در زمین به افساد می‌کوشند، جز این نیست که پیاپی کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست‌ها و پاهایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود ....

توبه 29 : با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خدا و فرستاده‌اش حرام کرده حرام نمی‌دارند ...، کشتار کنید...

توبه 5 : پس چون ماه‌هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا يافتيد بكُشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان بنشينيد...

بقره 244 : و در راه خدا کشتار کنید و بدانید که خدا همواره بس شنوایی بسیار داناست.

توبه 123 : هان ای کسانی که ایمان آوردید با کسانی از کافران – که مجاوران شمایند – کشتار کنید. و (آنان) باید در شما خشونت و صلابت بیابند...

انفال 39 : و با آنان کشتار کنید تا فتنه‌ای (بر جای) نماند و دین یکسره از آنِ خدا باشد....

 نسا 91 : ... هر کجا با پی‌جویی آنان را یافتید، دستگیرشان کرده و بکشیدشان  خدای من خیلی مهربان تر و بخشنده تر از این حرف هاست ...

خدای شما چگونه است؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0