چرا اینقدر در قرآن از حوریان بهشتی به عنوان پاداش مردان گفته شده؟ و چرا برای زنان چنین پاداشی نیست؟آیا این موضوع با عدالت خدا در منافات نیست؟     سوره 78 النبأ:  برای پرهیزگاران مسلماً پیروزی بزرگی است. (31) باغهایی سرسبز، و انواعی از انگورها. (32) و حوریانی بسیار جوان و هم سن و سال.      سوره 38 ص:   و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته‌اند و همگی هم سن و سالند. (52)     سوره 55 الرحمن:  در باغهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسران عشق نمی‌ورزند و هیچ انس و جن قبلاً با آنها تماس نگرفته است. (56)

 

چرا حوریان فقط پاداش مردانند؟

چرا اینقدر در قرآن از حوریان بهشتی به عنوان پاداش مردان گفته شده؟ و چرا برای زنان چنین پاداشی نیست؟آیا این موضوع با عدالت خدا در منافات نیست؟    

سوره 78 النبأ:  برای پرهیزگاران مسلماً پیروزی بزرگی است. (31) باغهایی سرسبز، و انواعی از انگورها. (32) و حوریانی بسیار جوان و هم سن و سال.      

سوره 38 ص:   و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته‌اند و همگی هم سن و سالند. (52)    

سوره 55 الرحمن:  در باغهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسران عشق نمی‌ورزند و هیچ انس و جن قبلاً با آنها تماس نگرفته است. (56)

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0