احترام به زنان در اسلام... 	آیه 24 نساء:و زنان شوهرداری كه مالكشان(در جنگ)شده ايد،برای شما حلال هستند.      آیه 44  ص:به ایوب گفتیم:بسته ای از شاخۀ نازک خرما را برگیر و با آن همسرت را بزن.      آیه 34 نساء: در خوابگاه‏ها از ايشان دورى كنيد و آنان را با زدن تنبیه كنيد... 	حجاب اجباری در قرآن: ( آیه 31 نور و 33 و 59 احزاب) 	بقره آیه 282: زن نصف یک مرد است... 	النساء آیه 34: مردان از زنان برترند... 	خطبه 79 نهج البلاغه امام علی: اى مردم، زنان از نظر ايمان و ارث و عقل ناقصند. 	به امام صادق ع گفتم: آيا زن موقت در حساب چهار زن عقدى منظور مى شود؟ فرمود: با هزار زن موقت ازدواج كن، زيرا آنان اجاره اى هستند. (فروع كافى، جلد 6، ص 393) 	امام باقر ع درباره زن موقت فرمود: همسر موقت جزو چهار زن عقدى نيست، نه طلاق داده مىشود و نه إرث مى برد، بلكه فقط زوجه اجاره اى است. (فروع كافى، جلد 6،ص 392) 	غياث بن ابراهيم گويد: امام صادق ع فرمود: ايرادى ندارد كه انسان بين دو كنيز و دو زن آزاد بخوابد، همانا كه همسران به منزله بازيچه هستند. (فروع كافى، جلد 6، ص 651)

احترام به زنان در اسلام...

آیه 24 نساء:و زنان شوهرداری كه مالكشان(در جنگ)شده ايد،برای شما حلال هستند.

     آیه 44  ص:به ایوب گفتیم:بسته ای از شاخۀ نازک خرما را برگیر و با آن همسرت را بزن.

     آیه 34 نساء: در خوابگاه‏ها از ايشان دورى كنيد و آنان را با زدن تنبیه كنيد...

حجاب اجباری در قرآن: ( آیه 31 نور و 33 و 59 احزاب)

بقره آیه 282: زن نصف یک مرد است...

النساء آیه 34: مردان از زنان برترند...

خطبه 79 نهج البلاغه امام علی: اى مردم، زنان از نظر ايمان و ارث و عقل ناقصند.

به امام صادق ع گفتم: آيا زن موقت در حساب چهار زن عقدى منظور مى شود؟ فرمود: با هزار زن موقت ازدواج كن، زيرا آنان اجاره اى هستند. (فروع كافى، جلد 6، ص 393)

امام باقر ع درباره زن موقت فرمود: همسر موقت جزو چهار زن عقدى نيست، نه طلاق داده مىشود و نه إرث مى برد، بلكه فقط زوجه اجاره اى است. (فروع كافى، جلد 6،ص 392)

غياث بن ابراهيم گويد: امام صادق ع فرمود: ايرادى ندارد كه انسان بين دو كنيز و دو زن آزاد بخوابد، همانا كه همسران به منزله بازيچه هستند. (فروع كافى، جلد 6، ص 651)

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0