تنها فرق مسلمان های قدیم با داعش اینه که ، آنها نمی توانستند از کارهاشون فیلم بگیرند...

 تفاوت مسلمان ها و داعش در چیست؟

 تنها فرق مسلمان های قدیم با داعش اینه که ، آنها نمی توانستند از کارهاشون فیلم بگیرند...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0