چرا خدا به محمد می گوید کافران را شکنجه و گردن بزن و به عیسی گفته: دشمنانت را دوست بدار؟     انجیل ، تثنیه 17: دشمنت را هم دوست بدار. (باب 21 آیه 24): اگر کسی به گونه راستت سیلی زد گونه چپ را نیز برای زدن بیاور.    قرآن سوره انفال 12 : ...  بالای گردن‌ها ی ‌شان را بزنید و همه‌ی انگشتانشان را قلم کنید.    قرآن مائده 33 : ... دست‌ها و پاهایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود.

 

  چرا خدا به محمد می گوید کافران را شکنجه و گردن بزن و به عیسی گفته: دشمنانت را دوست بدار؟

    انجیل ، تثنیه 17: دشمنت را هم دوست بدار. (باب 21 آیه 24): اگر کسی به گونه راستت سیلی زد گونه چپ را نیز برای زدن بیاور.

   قرآن سوره انفال 12 : ...  بالای گردن‌ها ی ‌شان را بزنید و همه‌ی انگشتانشان را قلم کنید.

   قرآن مائده 33 : ... دست‌ها و پاهایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0