خشونت در قرآن در مورد حیوانی که عقل و شعور ندارد!    قرآن سوره نمل آیه 21:(حضرت سلیمان)، حتما هدهد را به عذابى سخت عذاب میكنم يا سرش را مى برم، مگر آن كه دليل روشنى براى من بياورد. :-(

 

   خشونت در قرآن در مورد حیوانی که عقل و شعور ندارد!

   قرآن سوره نمل آیه 21:(حضرت سلیمان)، حتما هدهد را به عذابى سخت عذاب میكنم يا سرش را مى برم، مگر آن كه دليل روشنى براى من بياورد. 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0