خیلی از مسلمان ها می گویند: کجا گفته شده که حکم مرتد، مرگ است. 	پیامبر فرمودند:  	اگر مسلمانی از دین اسلام بازگشت، او را گردن بزنید. (کتاب صحیح البخاری،جلد 9،صفحه 201) 	الله در سوره محمد آیه 4: شما مومنان چون با کافران رو به رو شوید باید آنها را گردن زنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار دشمن را از پا در آورید. 	توبه 29: با کسانی از اهل کتاب (مسیحی ، یهودی و...) که به الله و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خدا و  محمد حرام کرده حرام نمی‌دارند کشتار کنید..

 

خیلی از مسلمان ها می گویند: کجا گفته شده که حکم مرتد، مرگ است.

پیامبر فرمودند:

  اگر مسلمانی از دین اسلام بازگشت، او را گردن بزنید. (کتاب صحیح البخاری،جلد 9،صفحه 201)

الله در سوره محمد آیه 4: شما مومنان چون با کافران رو به رو شوید باید آنها را گردن زنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار دشمن را از پا در آورید.

توبه 29: با کسانی از اهل کتاب (مسیحی ، یهودی و...) که به الله و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خدا و  محمد حرام کرده حرام نمی‌دارند کشتار کنید..

 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مى گويد: رسول الله (ص) فرمود: 

"هر مسلمانى، گواهى دهد كه هيچ معبودى بجز الله، وجود ندارد و من فرستاده خدا هستم، ريختن خونش جايز نيست مگر بخاطر يكى از اين سه مورد:

  • فردى كه ازدواج كرده باشد و بعد از آن، مرتكب زنا شود.
  • اگر انسان ديگرى را كشته باشد، كشته مى شود.
  • كسى كه از دين خارج شود و جماعت مسلمانان را رها كند

مختصر صحيح مسلم، باب (٣): مواردى كه كشتن مسلمانان را حلال مى گردانند، ص ٦٤٨،٦٤٩

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0