همین 2 آیه نشان می دهد که مسلمانان واقعی چه کسانی هستند؟ 	سوره انفال 12 : ... به زودی در دل کافران وحشت می‌افکنم، پس بالای گردن‌ها [:سرها]ی‌شان را بزنید و همه انگشتانشان را قلم کنید.  	مائده 33 : سزای کسانی که با  خدا و با پیامبرش می‌جنگند و در زمین به افساد می‌کوشند، جز این نیست که پیاپی کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست‌ها و پاهایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود ....  	آیا شما مسلمان واقعی هستید؟

 

همین 2 آیه نشان می دهد که مسلمانان واقعی چه کسانی هستند؟

سوره انفال 12 : ... به زودی در دل کافران وحشت می‌افکنم، پس بالای گردن‌ها [:سرها]ی‌شان را بزنید و همه انگشتانشان را قلم کنید. 

مائده 33 : سزای کسانی که با  خدا و با پیامبرش می‌جنگند و در زمین به افساد می‌کوشند، جز این نیست که پیاپی کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست‌ها و پاهایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود .... 

آیا شما مسلمان واقعی هستید؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0