چرا داعش خلبان اردنی را آتش زد؟ 	مردى نزد امير المؤمنين عليه السلام آمده شهادت داد كه دو تن از مردمان مسلمان اهل كوفه را ديده كه در مقابل بتى عبادت مىكردند ، امير مؤمنان عليه السلام فرمود : اى واى نكند كار بر تو مشتبه شده باشد و كسى را فرستاد و آن شخص ديد كه آن دو بر بتى سجده مىكنند و آنها را نزد آن حضرت آوردند ؛ امام دستور داد از عبادت بت برگردند امّا آنها انكار كردند لذا خندقهائى در زمين پرداختند و در آن آتش افروختند و آن دو را در آتش بسوختند. شیخ صدوق, من لا یحضره الفقیه(یکی از 4 کتب معتبر شیعه) ج4ص195_199

 

چرا داعش خلبان اردنی را آتش زد؟

مردى نزد امير المؤمنين عليه السلام آمده شهادت داد كه دو تن از مردمان مسلمان اهل كوفه را ديده كه در مقابل بتى عبادت مىكردند ، امير مؤمنان عليه السلام فرمود : اى واى نكند كار بر تو مشتبه شده باشد و كسى را فرستاد و آن شخص ديد كه آن دو بر بتى سجده مىكنند و آنها را نزد آن حضرت آوردند ؛ امام دستور داد از عبادت بت برگردند امّا آنها انكار كردند لذا خندقهائى در زمين پرداختند و در آن آتش افروختند و آن دو را در آتش بسوختند.

شیخ صدوق, من لا یحضره الفقیه(یکی از 4 کتب معتبر شیعه) ج4ص195_199

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0