چرا قرآن به صراحت اجازه ی تجاوز به زنان را میدهد؟    آیه 24 سوره ی نساء :          و زنان شوهردار( بر شما حرام است) مگر آنانی كه مالك (ایشان در جنگ) شده ايد، اينها احكامی است كه الله بر شما گذاشته است و زنان ديگر غير از اينها (زنانی که در جنگ به غنیمت گرفته‌اید) در صورتی برای شما حلال است كه با اموال خود ایشان را اختيار كنيد در حالیكه پاكدامن باشيد و از زنا خودداري نماييد، پس هنگامی که از آنها بهره بردید واجب است که مزد ایشان را بپردازيد و گناهی بر شما نيست نسبت به آنچه که با يكديگر توافق كرده ايد بعد از تعيين مهر، الله دانا و فرزانه است. کسی می تونه به این سوال جواب بده؟

  چرا قرآن به صراحت اجازه ی تجاوز به زنان را میدهد؟  

آیه 24 سوره ی نساء :  و زنان شوهردار( بر شما حرام است) مگر آنانی كه مالك (ایشان در جنگ) شده ايد، اينها احكامی است كه الله بر شما گذاشته است و زنان ديگر غير از اينها (زنانی که در جنگ به غنیمت گرفته‌اید) در صورتی برای شما حلال است كه با اموال خود ایشان را اختيار كنيد در حالیكه پاكدامن باشيد و از زنا خودداري نماييد، پس هنگامی که از آنها بهره بردید واجب است که مزد ایشان را بپردازيد و گناهی بر شما نيست نسبت به آنچه که با يكديگر توافق كرده ايد بعد از تعيين مهر، الله دانا و فرزانه است. کسی می تونه به این سوال جواب بده؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0