عقل بشر و اسلام           سوره توبه آیه 29: با هر کسی که از اهل کتاب ( یهودی و مسیحی و…) که ایمان به الله و روز قیامت نیاورده و آنچه را که الله و پیامبرش محمد حرام کرده اند ، حرام نمی داند ، و به آیین اسلام نمی گروند ، قتال و جنگ کنید تا آنگاه که ذلت و سرافکندگی به اسلام جزیه (مالیات) دهد. 	ماده ی 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ، وجدان و دين بهره مند شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد ، در قالب آموزش دينی ، عبادت ها و اجرای آيين ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی ، به طور خصوصی يا عمومی است . 	شما بگویید کدام یک زیبا تر است؟ قانونی را که خدای اسلام صادر کرده و یا قانونی که از عقل و خرد بشر نشأت گرفته؟

 

    عقل بشر و اسلام      

    سوره توبه آیه 29: با هر کسی که از اهل کتاب ( یهودی و مسیحی و…) که ایمان به الله و روز قیامت نیاورده و آنچه را که الله و پیامبرش محمد حرام کرده اند ، حرام نمی داند ، و به آیین اسلام نمی گروند ، قتال و جنگ کنید تا آنگاه که ذلت و سرافکندگی به اسلام جزیه (مالیات) دهد.

ماده ی 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ، وجدان و دين بهره مند شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد ، در قالب آموزش دينی ، عبادت ها و اجرای آيين ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی ، به طور خصوصی يا عمومی است .

 

شما بگویید کدام یک زیبا تر است؟ قانونی را که خدای اسلام صادر کرده و یا قانونی که از عقل و خرد بشر نشأت گرفته؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0