از دیدگاه قرآن انسان از چه چیز، آفریده شده است؟ 	سوره طارق آیه 5)  پس انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده؟  	6) از آبی جهنده ( مختلط از زوجین ) آفریده شده است. 	7) که از میان صلب ( مرد ) و استخوان های سینه ( زن ) بیرون می آید.  همانطور که می دانیم جنین از اسپرم مرد  و تخمک زن به وجود می آید در صورتی که  آیات فوق چیز دیگری می گویند!

 

       از دیدگاه قرآن انسان از چه چیز، آفریده شده است؟

سوره طارق آیه 5)  پس انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده؟ 

6) از آبی جهنده ( مختلط از زوجین ) آفریده شده است.

7) که از میان صلب ( مرد ) و استخوان های سینه ( زن ) بیرون می آید. 

 

همانطور که می دانیم جنین از اسپرم مرد  و تخمک زن به وجود می آید در صورتی که  آیات فوق چیز دیگری می گویند!

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0