مگرميشود خدايي كه خالق ، مهربان و بخشنده است، همچين دستور وحشيانه اي در قرآن داده باشد،                      كه زنه زناكار بايد سنگسار شود!!!!!!  و اما مردان مي توانند هر خيانتي را به اسم صيغه انجام دهند!!!!!!                                                                خدای من خیلی مهربانتر از این حرف هاست. خدای شما چگونه است؟

به نظر شما، خداوند مهربان این حکم را داده است؟

   سنگسار

   مگرميشود خدايي كه خالق ، مهربان و بخشنده است، همچين دستور وحشيانه اي در قرآن داده باشد، كه زنه زناكار بايد سنگسار شود! و اما مردان مي توانند هر خيانتي را به اسم صيغه انجام دهند!

   خدای من خیلی مهربانتر از این حرف هاست. خدای شما چگونه است؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0