آیا من یک زن مسلمانم...؟        وقتی می گویید من یک زن مسلمانم یعنی عاشق حجابم( آیه 31 نور و 33 و 59 احزاب)،  یعنی خودم را نصب یک مرد می دانم(بقره آیه 282)، یعنی اجازه کتک زدن به شوهرم را می دهم (لنساء آیه 34)، یعنی با قانون چند همسر داری و صیغه موافقم(نساء آیه 3) وقبول می کنم که مردان از زنان برترند(النساء آیه 34) و در پایان موافق سنگسارم... 	از چی بگیم: آیا شما یک زن مسلمانید؟

 

       آیا من یک زن مسلمانم...؟

       وقتی می گویید من یک زن مسلمانم یعنی عاشق حجابم( آیه 31 نور و 33 و 59 احزاب)،  یعنی خودم را نصب یک مرد می دانم(بقره آیه 282)، یعنی اجازه کتک زدن به شوهرم را می دهم (لنساء آیه 34)، یعنی با قانون چند همسر داری و صیغه موافقم(نساء آیه 3) وقبول می کنم که مردان از زنان برترند(النساء آیه 34) و در پایان موافق سنگسارم...

 

از چی بگیم: آیا شما یک زن مسلمانید؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0