خمینی: آنهایی که می گویند اسلام نباید آدم کشی بکند آدمهای نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیده اند. سخنرانی به مناسبت سالروز تولد پیامبر اسلام، آذر 1363 * کتاب کوثر/دفتر نشر آثار

 

 

 

 

 

 

 

 

خمینی: آدم کشی در اسلام...

خمینی: آنهایی که می گویند اسلام نباید آدم کشی بکند آدمهای نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیده اند. سخنرانی به مناسبت سالروز تولد پیامبر اسلام، آذر 1363 * کتاب کوثر/دفتر نشر آثار

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0