شکل گیری جنین از دیدگاه قرآن آیه          سورة المؤمنون: 12 - 14: ... سپس او را به صورت نطفه اي در آورده ودر قرار گاه استوار جاي ميدهيم. سپس نطفه را به صورت لخته خوني،واين لخته خون را به شكل قطعه گوشت جويده اي،واين تكه گوشت جويده را بسان استخوان ضعيفي در مياآوريم،وبعد بر استخوان گوشت مي پوشانيم....        از چی بگیم؟ : در این آیه اشاره شده است که اول استخوان ها شکل می گیرند و بعد گوشت به دور استخوان چسبیده می شود، در صورتی که علم می گوید: استخوانها در هفته دهم زمانی که اندام های حیاتی اساسی وجود دارند و جنین انگشتان دست و پای مجزایی دارد، شروع به شکل گیری میکنند. به نظر شما حقیقت چیست؟

 شکل گیری جنین از دیدگاه قرآن

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0