قرآن خورشید را همانند ماه در حال حرکت می داند        آیه 38 سوره یس: و خورشيد بسوي قرار گاه خويش روان است. اين فرمان خداي پيروزمند و دانا است.         بشر فکر می کرد که زمین ثابت است و خورشید از سمت شرق به سمت غرب حرکت میکرده. جالب اینکه در تفصیر این آیه نوشته شده است در اینجا منظور قرآن چرخش خورشید به دور خودش می باشد و نه حرکت آن به دور زمین! مگر می شود به اسم تفصیر اینگونه آیات خدا را تغییر داد!؟ باور شما چیست؟

 

قرآن خورشید را همانند ماه در حال حرکت می داند

    آیه 38 سوره یس: و خورشيد بسوي قرار گاه خويش روان است. اين فرمان خداي پيروزمند و دانا است.  

   بشر فکر می کرد که زمین ثابت است و خورشید از سمت شرق به سمت غرب حرکت می کند. جالب اینکه در تفسیر این آیه می گوید منظور قرآن چرخش خورشید به دور خودش می باشد و نه حرکت آن به دور زمین! مگر می شود به اسم تفسیر اینگونه آیات خدا را تغییر داد!؟ باور شما چیست؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0