چرا مسلمانان سگ را نجس می داند؟           در قرآن آيه اي مبني بر نجس بودن سگ وجود ندارد. آيه اي هم هست که مي گويد

  چرا مسلمانان سگ را نجس می داند؟      

    در قرآن آيه اي مبني بر نجس بودن سگ وجود ندارد. آيه اي هم هست که مي گويد شکاري که سگهاي آموزش ديده شکار مي کنند، حلال است.

    مائده 4: از تو مي پرسند چه چيزي براي آنها حلال شده! به آنها بگو: چيزهاي پاکيزه براي شما حلال شده، و آنچه بوسيله جانوران شکاري (سگ، پرنده،...) شکار ميکنيد، بوسيله سگهائي که آنچه خدا به شما آموزش داده به آنها آموزش مي دهيد. بنابراين آنچه براي شما مي گيرند و مي آورند بخوريد و نام خدا نيز بر آن ببريد.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0