تعریف قدرت جاذبه از دیدگاه قرآن...       آیه 41 سوره فاطر: همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی دارد...       آیا امکان افتادن آسمان ها وجود دارد!؟ خدایی که علم جاذبه را می داند چرا باید اینگونه بگوید!؟       اگر این کتاب آسمانی بود، باید اینگونه نوشته می شد: همانا خدا قدرتی را بین زمین ، خورشید و ماه حاکم کرد تا از هم فاصله بگیرند و به هم برخورد نکنند... نظر شما چیست؟

تعریف قدرت جاذبه از دیدگاه قرآن...  

آیه 41 سوره فاطر:  همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی دارد...

آیا امکان افتادن آسمان ها وجود دارد!؟ خدایی که علم جاذبه را می داند چرا باید اینگونه بگوید!؟

اگر این کتاب آسمانی بود، باید اینگونه نوشته می شد: همانا خدا قدرتی را بین زمین ، خورشید و ماه حاکم کرد تا از هم فاصله بگیرند و به هم برخورد نکنند...  نظر شما چیست؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0