قرآن : خلق شهاب سنگ ها برای راندن جن ها       آیه 8 و 9 سوره جن : جن ها گفتند ما آسمان را جستجو كرديم و همه را پر از محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم. و اينكه ما (جن ها) پيش از اين به استراق سمع در آسمانها مى‏نشستيم اما اكنون هر كس(هر جنی) بخواهد استراق سمع كند، شهابى را در كمين خود مى ‏يابد.      قرآن شهاب سنگ را دلیل جلوگیری از استراق سمع جن ها از آسمان های بالاتر یعنی از فرشتگان می داند. در قدیم وقتی شهاب سنگی دیده میشد، مردم الله اکبر را فریاد می زدند زیرا فکر می کردند که جنی به بوسیله خدا نابود شده است. نظر شما در مورد این آیات چیست؟

قرآن: خلق شهاب سنگ ها برای راندن جن ها 

    آیه 8 و 9  سوره جن: جن ها گفتند ما آسمان را جستجو كرديم و همه را پر از محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم. و اينكه ما (جن ها) پيش از اين به استراق سمع در آسمانها مى‏نشستيم اما اكنون هر كس(هر جنی) بخواهد استراق سمع كند، شهابى را در كمين خود مى ‏يابد.

   قرآن شهاب سنگ را دلیل جلوگیری از استراق سمع جن ها از آسمان های بالاتر یعنی از فرشتگان می داند. در قدیم وقتی شهاب سنگی دیده میشد، مردم  الله اکبر  را فریاد می زدند زیرا فکر می کردند که جنی به بوسیله خدا نابود شده است. نظر شما در مورد این آیات چیست؟

 

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0