رسوایی جنسی کلیسا: تجاوز 400 کشیش به کودکان    در سالهای 2011 و 2012 چهارصد کشیش به دلیل رسوایی جنسی با کودکان خلع لباس شده اند... و پرونده 400 کشیش دیگر هم برای محاکمه در دادگاه تریبیونال واتیکان ، ارجاع شده است..     از چی بگیم؟: دلیل این اتفاق ها، اعتقادات تعصبی به مذهب است. مذهب همیشه به اسم جهنم و بهشت، از انسان ها سوء استفاده کرده و خواهد کرد... نظر شما چیست؟ کسانی که وعده بهشت را به مردم می دهممنبع:  http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/01/140117_u07_benedict_defrocked_400_priests.shtml

  رسوایی جنسی کلیسا

   تجاوز 400 کشیش به کودکان  در سالهای 2011 و 2012 چهارصد کشیش به دلیل رسوایی جنسی با کودکان خلع لباس شده اند... و پرونده 400 کشیش دیگر هم برای محاکمه در دادگاه تریبیونال واتیکان ،  ارجاع شده است..

   از چی بگیم؟:  دلیل این اتفاق ها، اعتقادات تعصبی به مذهب است. مذهب همیشه به اسم جهنم و بهشت، از انسان ها سوء استفاده کرده و خواهد کرد...  نظر شما چیست؟ کسانی که وعده بهشت را به مردم می دهم

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0