عقلگرایی را جایگزین خرافات کنیم

    بشر به وسیله عقل، خواندن و نوشتن را یاد گرفت . به وسیله عقل کشاورزی  را آموخت . به وسیله عقل دنیا و کهکشان ها را کشف کرد و هر چیزی را که داریم به واسطه عقل بشر بوده و نه کتاب های دینی و نه ادیان. تنها ادیان به بشر خرافات را یاد دادند.

 

    چرا باید کتابهای دینی را جایگزین عقل خود کنیم؟   چرا انسان ها،  بر سر ادیانشان می جنگند و همدیگر را نابود می کنند؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0